Ommålning, nymålning, reparationsmålning, fasadmålning.

Målare Stockholm utför alla sorters målararbeten. Detta innebär invändiga målarjobb som ommålning eller nymålning av rum som t ex kök och vardagsrum. Vi utför Reparationsmålningar där det blivit missfärgningar eller skador på t ex väggar och tak. Vi utför även utvändiga målarjobb. Detta kan vara t ex fasadmålning eller staketmålning men vi får ofta även andra uppdrag på utvändiga målarjobb. Har du något som behöver målas om? Målare Stockholm antar alla stora och små utmaningar.